O NAMA

Veterinarska stanica "Vitulus" d.o.o. Senta osnovana je 06.11.2009. Godine. Veterinarsku stanicu "Vitulus" d.o.o. Senta osnovala 4 diplomirana doktora veterinarske medicine:
Dr. Zoltan Biači Dr. Bela Vašaš Dr. Robert Nehlich Dr. Oto Kiš sa ciljem i vizijom da oformiraju modernu veterinarsku stanicu koja če na teritoriji Sente i okolinih mesta stručno i efikasno obavljati poslove iz oblasti veterinarskih delatnosti.

U vrlo kratkom roku od osnivanja Veterinarska stanica "Vitulus" d.o.o. Senta pokazala se kao vodeća u svojoj branši i proširila svoju delatnost i na teritorije naseljenih mesta Tornjoš, Gornji Breg i Utrine, gde ima svoje veterinarske ambulante uz specijalizovane prodavnice, kao i na teritorije ostalih okolnih mesta gde radi po pozivu.


Stanica je specijalizovana za dijagnostiku i lečenje velikih i malih životinja. U cilju što boljeg i efikasnijeg obavljanja svojih poslova Veterinarska stanica "Vitulus" d.o.o. Senta stalno teži unapređenju kako znanja svojih zaposlenih, koji se redovno usavršavaju u svojoj profesiji, tako i opreme koju koristi.

Osnovni cilj u poslu nam je zdravlje i zadovoljstvo pacijenata - životinja, a samim tim i njihovih vlasnika. Sa druge strane, bitno nam je da svi naši zaposleni vole posao koji rade, da održavaju timski duh, što doprinosi kvalitetne usluge koje pružamo pacijentima, o čemu najpouzdanije svedoči broj zadovoljnih korisnika naših usluga.

Veterinarska stanica "Vitulus" d.o.o. Senta već dugi niz godina obavlja poslove iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja i poslove izdavanja uverenja o zdravstvenom stanju životinja na teritoriji epizootioloških jedinica Opština Senta, koji poslovi su joj povereni od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, ima stalnu saradnju sa Opštinom Sentom koja se tiče programa sterilisanja, kastracije, vakcinacije i obeležavanja pasa i mačaka, ostvarila je dugogodišnje angažovanje od strane većih farmova, privredna društva, organizacije kod kojih su obavljeni poslovi većeg značaja i ili dugogodišnja saradnja, koji su od značaja za CV firme i od strane brojnih poljoprivrednih gazdinstava i drugih pojedinačnih korisnika naših usluga.

Zaposleni Veterinarske stanice "Vitulus" d.o.o. Senta su sa zadovoljstvom na raspolaganju pacijentima u toku svog radnog vremena, i u hitnim slučajevima (dežurna služba) putem organizovane dežurne veterinarske službe 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike.

KONTAKTI

Naziv i adresa:
Veterinarska stanica
“Vitulus” d. o. o. Senta
Arpadova 70a
24400 Senta

Telefon:
024 817 046
Viber:
063 518 608

Radno vreme:
Radnim danima 07h-15h
Subotom 07h-12h

Dežurna veterinarska služba:
00h-24h
svaki dan uključujući
vikend i praznike

Dežurni telefon:
063 518 272

Naziv:
Veterinarska stanica
“Vitulus” d. o. o. Senta

Adresa:
Arpadova 70a
24400 Senta

Telefon ili Viber:

Radno vreme:
Radnim danima 07h-15h
Subotom 07h-12h

Dežurna veterinarska služba:
00h-24h
svaki dan uključujući
vikend i praznike

Dežurni telefon:

Ogranci:
Stanica - GORNJI BREG
Ulica Petefi Šandora 2
24406 Gornji Breg
024 4 843 004


Stanica - UTRINE
Ulica Petefi Šandora 84
24437 Utrine
024 866 108


Stanica - TORNJOŠ
Ulica Petefi Šandora 5
24352 Tornjoš
024 4 841 037

Ogranci:
Stanica
GORNJI BREG

Ul. Petefi Šandora 2
24406 Gornji Breg


Stanica
UTRINE

Ul. Petefi Šandora 84
24437 Utrine


Stanica
TORNJOŠ

Ul. Petefi Šandora 5
24352 Tornjoš

© Copyright 2019 Vitulus SENTA - All Rights Reserved | Design by: InfoText Infotext